Accountemps auditor

Xuống đi, các bạn trẻ đang ‘ngồi trên nóc tủ’

Ông Nguyễn Bá Ngọc – Chủ tịch Công ty NBN Media – chia sẻ: “Có câu đùa mà giờ ai cũng biết: “Hãy theo đuổi đam mê. Nợ nần sẽ đeo đuổi bạn”. Nếu được hỏi ác mộng nhất của những người tuyển dụng là gì, hẳn vô số người sẽ bật ra ngay: Đó[…]