Up in the air

Những Bài Học Thú Vị Từ Bộ Phim Up in the Air

Up In the Air là một bộ phim được đánh giá rất cao trong năm 2009, nói về quãng thời gian khủng hoảng của nền kinh tế Mỹ những năm 2008, mà các doanh nghiệp lớn liên tục phải cắt giảm nhân sự và đối mặt với nguy cơ phá sản. Chính trong quá trình[…]