Spend

6 THÓI QUEN VÀ BẠN SẼ LÀ MỘT TỶ PHÚ?

Không ngừng trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, phấn đấu không mệt mỏi để có thể vào được một công ty với mức thu nhập cao và ổn định,…? Ý nghĩa của tất cả những cố gắng ấy là gì nếu không phải vì mỗi chúng ta đang tự tạo cho bản thân cơ hội[…]