vJn7ynj

5 bài học sự nghiệp từ bộ phim Star Wars

“Chiến tranh giữa các vì sao” không đơn giản chỉ là phim giải trí. Ở Mỹ, chiến tranh giữa các vì sao là cả một một thế giới kỳ diệu, một nền văn hóa, một tôn giáo, một lẽ sống. Có thể nói tầm ảnh hưởng của Star Wars với văn hóa Mỹ không hề[…]