tap trung

Chúng ta trở nên sáng tạo nhất khi ít tập trung nhất

Trong một xã hội mà mọi người luôn bị cuốn đi với công việc như hiện nay, chúng ta đều có một niềm tin là phải làm gì đó thì mới thành công được. Nhưng nếu điều ngược lại mới đúng thì sao? Theo nhà tâm lý học Emma Seppala của đại học Stanford, tác[…]