Đi Mỹ để làm gì?

Đi Mỹ để làm gì?

Vì sao không ở lại Mỹ kiếm việc làm? Có rất nhiều người hỏi tôi, đi Mỹ bao nhiêu năm như thế, sao lại về, sao không ở lại kiếm việc làm? Hay có những người còn hỏi thẳng tưng, sao không kiếm thằng nào mà lấy luôn ở lại luôn? Với mọi người ở[…]