sach nen doc

Những cuốn sách nên đọc trước tuổi 30

Những đầu sách dưới đây dành cho những thanh niên đang ở độ tuổi ngoài 20 dưới 30, là những cuốn sách nên đọc, tập trung vào các chủ đề như thấu hiểu bản thân, hình thành thế giới quan, xây dựng nền tảng sự nghiệp… Những năm tháng đầu 20 là khoảng thời gian[…]