jfk

12 Điều Những Nhà Lãnh Đạo Sáng Tạo Hành Động Để Đạt Được Kỳ Tích

Nghệ thuật lãnh đạo xuất hiện một cách đơn giản và dễ dàng khi các điều kiện nói chung ở tình trạng tốt, công ty ăn nên làm ra và nhân viên cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, thuật lãnh đạo là một điều hoàn toàn có thể học hỏi được theo thời gian, nó[…]